Holbæk fra vandsiden
  Aerbo & Hansen Aps - IT med reflektion og dialog.
Nøgleord.

- Et lille softwarehus der til stadighed bestræber sig på, at blive bedre og bedre.

- Platform primært IBM's Power platform - IBM I.

- Systemudvikling foregår i sprogene CL/RPG400/ILE/FREE/SQL, samt HTML, Javascript og XML.

- Behovsafdækning i tæt samarbejde med kunden.

- Stor erfaring med udvikling og implementering af IT systemer.

- Dataintegration imellem ERP systemer, EDI, PBS, parkering, broforbindelser, Fragtsystemer og lønsystemer - eksempevis Winedi, TNT, Postdanmark og Lessor løn. Integration fra/til windowsprodukter - Excel og Access.

- Drift og support - IBM I.

- Integration SOAP/Webservices.

Skovhusvej 15   DK-4300 Holbæk   Tlf.: +45 51 51 85 65   Mail: info@aerbohansen.dk   CVR-NR: 33084269